Про функціонування телефону довіри Державної фінансової інспекції України

Про функціонування телефону довіри Державної фінансової інспекції України

 З метою підвищення ефективності зворотного зв'язку з громадськістю, надання інформаційно-консультативної (правової) допомоги громадянам, оперативного розгляду звернень громадян, забезпечення прозорості в діяльності структурних підрозділів Державної фінансової інспекції в Луганській області, запобігання протидіям корупції діє телефон довіри Державної фінансової інспекції України 8-044-425-38-18 та Державної фінансової інспекції в Луганській області  58-69-54.

 Наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2013 № 469 затверджено Порядок функціонування телефону довіри у Державній фінансовій інспекції України та її територіальних органах, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 29 квітня 2013 р. за № 699/23231.

                                                            ПОРЯДОК

функціонування телефону довіри у Державній фінансовій інспекції України та її територіальних органах

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", підпункту 5 пункту 5 Положення про Державну фінансову інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 499.

2. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб Державної фінансової інспекції України (далі - Держфінінспекція) та її територіальних органів - державних фінансових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних фінансових інспекцій у районах, містах та міжрайонних, об’єднаних в районах та містах державних фінансових інспекцій (далі - органи Держфінінспекції) при отриманні, обліку та опрацюванні інформації, яка надходить від фізичних осіб (далі - заявник) за телефоном довіри (далі - повідомлення).

3. Основними завданнями функціонування телефону довіри є:

  • надання інформації щодо повноважень органів Держфінінспекції;
  • забезпечення оперативного реагування на порушення чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держфінінспекції;
  • виявлення фактів можливих корупційних та інших неправомірних дій (бездіяльності), рішень посадових осіб органів Держфінінспекції при здійсненні ними своїх повноважень.

4. Функції з прийняття, обліку і опрацювання повідомлень покладаються наказом органу Держфінінспекції на посадову особу (далі - відповідальна посадова особа) або структурний підрозділ (далі - відповідальний підрозділ) з урахуванням завдань та функцій окремих структурних підрозділів Держфінінспекції та органів Держфінінспекції.

З числа посадових осіб відповідального підрозділу визначається відповідальний за своєчасність реєстрації отриманих повідомлень та реагування на них.

5. Відповідальна посадова особа при прийнятті повідомлення пропонує заявникові надати: інформацію про себе (прізвище, ім’я, по батькові), суть подій, що стали причиною звернення за телефоном довіри; іншу інформацію, що має суттєве значення для вирішення конкретного питання.

Незгода заявника надати інформацію про своє прізвище, ім’я та по батькові не є підставою для відмови у прийнятті повідомлення.

6. Повідомлення, які надходять за телефоном довіри, реєструються в Журналі реєстрації повідомлень за телефоном довіри (далі - Журнал), в якому зазначаються: дата надходження повідомлення; зміст повідомлення; прізвище, ім'я та по батькові заявника (у разі повідомлення заявником такої інформації); прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органів Держфінінспекції, яка отримала повідомлення; інформація про заходи реагування за результатами отриманого повідомлення.

7. У разі висловлення заявником бажання надіслати письмове звернення відповідальна посадова особа повідомляє йому поштову адресу органу Держфінінспекції.

8. Залежно від отриманої інформації відповідальна посадова особа вживає таких заходів:

  • у разі надходження запитань щодо повноважень органів Держфінінспекції - безпосередньо (в режимі телефонного спілкування) надає відповідну інформацію;
  • у разі надходження повідомлень про порушення чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держфінінспекції, - доповідає керівнику органу Держфінінспекції (керівнику відповідального підрозділу) для вирішення питання щодо необхідності письмового інформування відповідного структурного підрозділу Держфінінспекції або органу Держфінінспекції для врахування зазначеної інформації при проведенні планових контрольних заходів;
  • у разі надходження повідомлень про можливі неправомірні дії (бездіяльність) та рішення посадових осіб органів Держфінінспекції при здійсненні ними своїх повноважень - доповідає керівнику органу Держфінінспекції (керівнику відповідального підрозділу) для вирішення питання щодо необхідності письмового інформування керівника відповідного структурного підрозділу Держфінінспекції чи керівника органу Держфінінспекції для прийняття рішення щодо перевірки зазначеної інформації;
  • у разі надходження від заявників повідомлень, розгляд яких не належить до повноважень органів Держфінінспекції, - забезпечує направлення отриманої інформації до органів державної влади, до компетенції яких належить вирішення порушених заявниками питань.

9. Функціонування телефону довіри забезпечується щодня у робочий час відповідно до режиму роботи органів Держфінінспекції.

10. Номер телефону довіри розміщується на стендах у місцях знаходження органів Держфінінспекції, в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Держфінінспекції.

В органах Держфінінспекції разом із номером телефону довіри відповідного органу Держфінінспекції розміщується номер телефону довіри Держфінінспекції.

 

Директор Департаменту координації та спрямування
Міністром роботи центральних органів виконавчої влади


С.П. Дусяк

Похожие новости

· Лисичанські спортсмени взяли участь у...

· Про результати діяльності спостережно...

Последнее в фотогалерее