На порядку денному такі питання

   15 січня 2016 року відбулося чергове засідання педагогічної ради. На порядку денному такі питання аналізу результатів успішності студентів коледжу за І семестр та основні напрямки роботи у ІІ семестрі 2015-2016 н.р. З доповіддю виступила Літовка О. П., завідувач денного навчання, співдоповідачі Артюшенко В. Л., Севастянова О. А., Крилова М. О.  

    Заслухавши й обговоривши виступи доповідачів, було визначено, що поліпшення якості освіти та рівний доступ до неї є одним з головних завдань сучасної державної політики в галузі освіти, національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави. Досягнення якісно нового стану сучасного суспільства неможливе без кардинального покращення рівня підготовки фахівців, а особливо – педагогічних кадрів, в тому числі й для системи освіти.

   У виступах здійснено багатоаспектний аналіз спрямований на окреслення результатів навчальної діяльності студентів за І семестр 2015-2016 н.р. як результату якості фахової підготовки у педагогічному коледжі на всіх рівнях.
Аналізуючи діяльність педагогічного колективу у вирішенні завдань цього напряму визначаємо:

  1.    Головами циклових комісій коледжу здійснювався систематичний моніторинг роботи викладачів: відвідувались заняття з метою перевірки на предмет актуальності тематики і змісту занять, форм і методів роботи зі студентами.

  2.    Результативною у поточному навчальному році виявилась робота голів ц. к. загальної педагогіки і психології, загальної філології, фізичного виховання  щодо організації та підготовки студентів коледжу до участі у предметних олімпіадах та конкурсах, крім конкурсів із загальнотехнічних дисциплін.

  3.    3. Відповідно до  завдань національно-патріотичного виховання згідно з  рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 26.03.2015 протокол № 3/5-2 «Про Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді» викладання предмету – це  не тільки необхідність теоретичної, практичної, фізичної і психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни, а й створення умов для формування та удосконалення життєвонеобхідних знань, умінь і навичок, високої патріотичної свідомості.

  4.    З метою інтеграції освітньої діяльності коледжу циклові комісії спільно з методичним центром та науковими лабораторіями коледжу ініційовано та реалізовано ряд ефективних освітньо-професійних та науково-практичних заходів, що сприяли формуванню професіоналізму майбутніх випускників педагогічного коледжу: участь викладачів спільно зі студентами у конференціях різних рівнів – «Національно-патріотичне виховання» (Старобільськ, жовтень 2015), «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі» (Суми, листопад 2015); практикоорієнтовані заходи за участю студентів на базі наукових лабораторій коледжу – педагогічний фріланс «Я – педагог нової генерації», обласний круглий стіл з питання «Екологізація шкільної природничо-математичної освіти в умовах запровадження нового державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», організований спільно з кафедрою природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО для керівників міських (районних) методичних об'єднань учителів предметів природничо-математичного циклу; регіональна науково-практична конференція «Надання освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору».

  5.    На задовільному рівні відбувається проходження студентами різних видів педагогічної практики як фундаментальної основи процесу фахової підготовки майбутніх випускників педагогічного коледжу і підґрунтя їхньої професіоналізації.  Степаненко А. І. спільно з навчально-методичним центром проводиться активна робота з формування ІКТ-компетентностей учасників освітнього процесу коледжу. Викладачі Стапененко А. І., Шуліка Л. В. пройшли дистанційний курс «Візуалізація: зробимо урок яскравішим, цікавішим, доступнішим» у межах ІІІ міжнародної освітньої онлайн-конференції INTEL для України та країн СНД. Закінчили дистанційний курс «Сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor» викладачі Демченко П.Є., Сєдих В.П., Сергієнко Л.В., Тарарива Л.Ю., Степаненко А.І., Пивоварова Г.С., Ляшенко К.І. Подали матеріали до конкурсу «Вчитель-новатор» Степаненко А.І., Шевирьова І.Г., Крилова М.О., Гуцкало О.О., Демченко П.Є., Брюховецька О.А., Хомич О.М., Пивоварова Г.С., Ляшенко К.І. Досвідченими редакторами Вікіпедії Левоном Азізяном, Сергієм Воробеєм, Леонідом Овчаренком та Михайлом Науменком був проведений віківишкіл, який є складовою проекту «WikiFest:Луганщина». Як результат ефективного використання ІКТ в процесі фахової підготовки в ЛПК підготовлено ґрунтовну наукову роботу до участі у конкурсі «Сучасні заклади освіти – 2016».

  6.    Для підвищення якості освіти студентів коледжу та з метою виконання завдань імплементації закону «Про вищу освіту» (від 1 липня 2014 року) виконується робота щодо підвищення кваліфікаційного рівня викладацького складу коледжу: навчаються в аспірантурі викладачі Гуцкало О.О., Хомич О.М.; закінчила аспірантуру за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та пройшла передзахист дисертації на кафедрі загальної педагогіки ЛНУ імені Тараса Шевченка у 2015 році викладач Літовка О.П.; готуються до вступу в аспірантуру викладачі Пивоварова Г.С., Гречишкіна Т.О., Ляшенко К.І., Криклива О. І.

  7.    Сьогодні ключовими питаннями соціально-гуманітарної роботи в коледжі є формування у студентської молоді патріотизму, громадянської позиції, національної свідомості, що є складовими професійно-педагогічної мотиваційно-ціннісної сфери особистості. Відповідно до цього, реалізуючи завдання  Стратегії національно-патріотичного виховання (2016-2020рр.) та «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (наказ МОН України від 16.06. 2015р.) було розроблено Наскрізну програму щодо реалізації завдань національно-патріотичного виховання молоді на період до 2020 року.

      Сьогодні Україна здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог, тому якість освіти охоплює всі основні функції та напрями діяльності в цій галузі: якість викладання, підготовки й досліджень, а це означає якість відповідного персоналу й програм та якість навчання як результат викладання й досліджень. Тому метою подальшої роботи має бути розробка ефективних заходів і дій на підвищення якості освіти у коледжі, що відіграють важливу роль у визначенні характеру функціонування навчального закладу, оцінці його діяльності й формування його іміджу.

Похожие новости

Нет комментариев.

Добавить комментарий

Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.

Рейтинги

Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.

Последнее в фотогалерее