Проведено чергове засідання навчально-методичної ради.

   Згідно з річним планом коледжу проведено чергове засідання навчально-методичної ради. Розглянуто питання стану навчально-методичного забезпечення самостійної роботи й ведення документації.

     З першого питання виступила заступник директора з навчальної роботи Тарарива Л.Ю. Закцентовано увагу на важливості якісної підготовки до організації самостійної роботи. Відповідно до довідника ЄКТС у навчальному навантаженні визначається час, який потрібний студенту для завершення усіх видів навчальної діяльності (лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота та екзамени), необхідних для досягнення очікуваних результатів навчання. Наголошено на тому, що самостійна робота, як складова вивчення дисципліни, потребує чіткої організації, планування, системи й певного керування (обсяг завдань, типи завдань, методичні рекомендації щодо їхнього виконання, аналіз передбачуваних труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних робіт), що сприяє підвищенню якості навчального процесу. Велике значення під час самостійної роботи студента мають його спрямованість, психологічна готовність, а також певний рівень бази знань, на який будуть нашаровуватися нові знання.

    Окреслено загальні вимоги до організації самостійної роботи: професійна результативність, продуктивність, конструктивність, когнітивність, самостійність.

    Визначено, що самостійна робота студентів в умовах медіаосвіти передбачає ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій, засобів навчання нового покоління, а саме електронних засобів навчального призначення: електронні навчальні посібники, прикладні програмні засоби, мультимедійні курси, електронна бібліотека, електронні атласи, Google-карти, інтерактивні плакати, використання інформаційних джерел Інтернету, використання форми веб-квестів тощо.

   Живу дискусію викликав досвід Великої Британії у контексті визначеної проблеми. Наведені приклади роботи студента з тьютором (Tutor or Supervisor in Cambridge). Особливо популярною є організація самостійної роботи, яка спрямована на підготовку студентом реферату, організації дискусії, ведення щоденника. Взаємодія педагогів і студентів спрямована на стимулювання самостійної роботи, розвиток потреби у самоосвіті та постійного самовдосконалення.

   З другого питання виступила завідувач денного навчання Літовка О.П., яка визнала задовільний стан ведення навчальної документації викладачами коледжу.

Похожие новости

· 12 грудня - позачергова сесія міської...

· 24 листопада о 14.00 - чергова сесія ...

· Засідання фокус-групи з питань євроін...

· Відбулося засідання координаційної ра...

Последнее в фотогалерее