«Наукова весна – 2016»

   19 квітня 2016 року в межах програми «Наукова весна – 2016» відбувся конкурс-захист кращих курсових робіт як однією із важливих форм підготовки висококваліфікованих фахівців.

   Згідно з навчальними планами й програмами фахових дисциплін кожен студент має оволодіти процесом наукового пізнання, виконуючи протягом усього періоду навчання завдання, які поступово поглиблюються й ускладнюються. Курсова робота як форма науково-дослідної роботи передбачає виявлення загальної підготовки студентів на певному етапі їх навчання. Її виконання націлює студентів на самостійне дослідження, творчі пошуки як у питаннях відбору, опрацювання і використання наукової літератури, так і в питаннях систематизації та аналізу дібраного дидактичного матеріалу. Написання курсової роботи – справжній творчий процес.

   До участі у конкурсі було представлено роботи, які визначаються актуальністю тематики, широким її розкриттям, високим ступенем самостійності у формулюванні висновків, їх аргументованості.  Такий рівень студентської діяльності визначає відповідне володіння сучасними освітніми технологіями та методикою їх використання у навчально-виховному процесі. Сьогодні найбільш важливим завданням  реформування системи освіти є підготовка освіченої, творчої особистості фахівця.

   Так, національному вихованню учнів, яке розглядається на державному рівні як головний пріоритет та складова освіти, присвячено роботи студентів 4 курсу спеціальності «Початкова освіта»: Загоруйко В. – «Формування національної свідомості вихованців у роботі з дитячими організаціями» (керівник Ляшенко К. І.); Позираєвої Д. – «Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів»  (керівник Ігнатуша А. Л.); спеціальності «Дошкільна освіта» — Дідович М. («Українські народні ігри як засіб національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку», керівник Сидоренко Н. М.).

   Сучасне суспільство немислимо без інформатизації всіх сфер людської діяльності, зокрема освіти. Мультимедіа як інтерактивна технологія сприяє інтенсифікації процесу навчання, підвищенню ефективності навчання за рахунок його індивідуалізації, формуванню інформаційно-комунікаційної компетенції. Сучасні технології навчання – питання, які опрацьовували студенти спеціальності «Фізичне виховання» Світлична А. – «Застосування Інтернет- та мультимедійних технологій у процесі фізичного виховання»  (керівник Крошка С. А.) та Кравцова К – «Сучасні освітні технології» (керівник Саприкіна Т. Г.); Купіна А., студентка спеціальності «Дошкільна освіта», – «Формування комунікативної поведінки дітей старшого дошкільного віку засобами smart-технологій»; Крохмаль Н. – «Використання інтерактивних технологій у процесі навчання англійської мови в початкових класах» (керівник Гуцкало О. О.); Кудряшова Є., – «Естетичне виховання молодших школярів у процесі навчання природознавства засобами ІКТ» (керівник Шевирьова І. Г.)  – студенти спеціальності «Початкова освіта».

   Актуальні питання забезпечення співпраці учасників педагогічного процесу, створення сприятливих умов для всебічного розвитку й становлення особистості знайшли своє відображення в роботах Дурнєвої В. – «Психологічні особливості ліворукої дитини» (керівник Ігнатуша А. Л.), Горєлової В. – «Узаємодія вчителя й учня на уроках фізичного виховання» та М'ясникової А. – «Спільна робота батьків і школи з фізичного виховання» (керівник Борисенко Л. Л.), а також Плахоті А. – «Лікарсько-педагогічний контроль у фізичному вихованні» (керівник Крошка С. А.).

   Однією зі складових якісної підготовки фахівців є забезпечення навчального процесу необхідною високоякісною навчальною та навчально-методичною літературою. Студенти спеціальності «Видавнича справа та редагування» дослідили сучасний стан видання навчальної літератури в Україні (Ковриженко А.) та особливості редагування художніх текстів (Данченко Д.) під керівництвом викладача фахових дисциплін Китаєвої О. С. Така форма наукового дослідження спрямована на вивчення й усвідомлене застосування системи прийомів, які сприяють вдосконаленню фахових компетенцій.

   Обов'язковим для всіх напрямків виконання курсових робіт є наявність розробок з використанням сучасних  педагогічних технологій чи результатів дослідницької діяльності.

Похожие новости

Нет комментариев.

Добавить комментарий

Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.

Рейтинги

Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.

Последнее в фотогалерее