Інформаційне середовище навчального закладу: шляхи ефективного входження до світової медіаосвіти. Результати ІІ етапу реалізації Програми освітньої діяльності

    1 червня 2016 року відбулося засідання педагогічної ради з питання «Інформаційне середовище навчального закладу: шляхи ефективного входження до світової медіаосвіти. Результати ІІ етапу реалізації Програми освітньої діяльності».

  Завідувач навчально-методичного кабінету Сергієнко Л. В. у своєму виступі зупинилася на ключових питаннях реалізації ІІ (формувального) етапу Програми освітньої діяльності щодо пошуку шляхів ефективного входження до світової медіаосвіти в умовах удосконалення інформаційного освітнього середовища навчального закладу.

   Освітньо-інформаційні моделі медіаосвіти й технологічні інноваці, що знайшли своє місце в процесі освітньої діяльності коледжу, висвітлила Степаненко А. І., керівник науково-методичного семінару «Розвиток особистості у сучасному медіа-просторі», акцентувавши увагу на тому, що викладачі коледжу постійно працюють над професійним зростанням, власним реноме та підвищують рівень знань у сфері E-learning:

  • сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor в Університеті економіки та права «КРОК» (м. Київ),
  • Е-курси «Уміти жити: розвиток навичок ХХІ ст. засобами ІКТ» від компанії MICROSOFT, «Уміти жити: в рамках ІІІ міжнародної освітньої онлайн конференції Intel «Нові горизонти ІКТ для сталого розвитку та освіти» для України та країн СНД тощо.

   Активна інноваційна діяльність педагогів дає можливість реалізації засад медіа-освіти в фаховій підготовці спеціалістів та формування ІКТ-компетентностей як власне педагога так і студентів. Студентка 2 курсу спеціальності «Початкова освіта» Степаненко Олена брала участь у практико-орієнтованій он-лайн конференції «Сучасна школа: нові освітні технології та електронні підручники». Досвід, який отримала, знайшов висвітлення у роботі «Технології веб-2,0 у роботі сучасного вчителя початкових класів».

   Цього року офіційний сайт коледжу брав участь у VI Конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу і увійшов у Топ-25 кращих з 279 заявлених до участі у номінації «Веб-сайти навчальних закладів професійно-технічної освіти».

   Віртуальний освітній простір навчального закладу через функціонування блогосфери окреслено Пивоваровою Г. С., головою циклової комісії викладачів соціально-гуманітарного циклу, відзначивши при цьому що досвід з цього питання представлено на Міжнародній науково-практичній конференції «Особливості впровадження дистанційного навчання в Україні».

   Ляшенко К. І., завідувач Лабораторії початкової освіти, зупинилася на аспектах педагогічного вишколу майбутніх фахівців засобами кіберпростору, підкресливши, що саме система організації педагогічної практики у різних її формах, видах, а також якісне керівництво з боку досвідчених викладачів, забезпечує послідовність та неперервність практичної підготовки, сприяє професійному становленню майбутніх фахівців. Працюючи з дітьми, студенти розуміють: щоб стати гарним вчителем, потрібно постійно займатися самоосвітою і самовихованням, оскільки одержані у процесі навчання знання та важливі професійно-значущі якості потребують постійного розвитку, прагнення неухильно рухатися до побудови інформаційного суспільства, оволодівати навичками ХХІ століття, формуванням медіа-грамотності та ставати лідером на ринку праці. Студенти Шевцова Тетяна, Попковська Анастасія представили аудиторії власні фахові проекти з використанням ІКТ.

   Про результати реалізації завдань соціально-гуманітарної роботи засобами медіаосвіти повідомила голова Ради з соціально-гуманітарної роботи Чурілова В. Є. Аналіз шляхів і моделей входження основних напрямків значущого сегменту системи соціально-гуманітарної роботи Лисичанського педагогічного коледжу «Молодіжного медіацентру.ua» до мультимедійних послуг інноваційної діяльності показав, що на ІІ етапі Програми викладацький колектив направив зусилля на формування сучасного іміджу навчального закладу, зробивши напрямки соціально-гуманітарної роботи доступними через інформаційні ресурси.

   Сєдих В. П., методист коледжу, розповіла про функціонування web-простору медіа-центру в новітній парадигмі інформаційного обслуговування: адаптація в світовому медіа-просторі за умов активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів за допомогою сучасних інформаційних технологій, а також забезпечення вільного доступу до інформації і документів всім категоріям користувачів незалежно від того, де вони знаходяться.

   За результатами педагогічного інформаційного дайджесту визначено перспективи щодо апробації, впровадження напрацьованих медіа-матеріалів під час ІІІ (моніторингового) етапу Програми освітньої діяльності, акцентувавши увагу на подальшій роботі з програмним забезпеченням Moodle 3.1., популяризації медіа-надбань за напрямками діяльності шляхом участі в наукових форумах різних рівнів, а також наповненні цифрового репозиторію як відкритого електронного архіву матеріалів наукового та навчально-методичного призначення.

Похожие новости

· Про результати діяльності спостережно...

Последнее в фотогалерее