11 травня 2017 р. в Лисичанському педагогічному коледжі відбулось урочисте закриття Днів науки–2017.

11 травня 2017 р. в Лисичанському педагогічному коледжі відбулось урочисте закриття Днів науки–2017.

   Відповідний рівень проведення коледжних Днів науки забезпечується участю провідних науковців ЛНУ імені Тараса Шевченка. Цього року почесним гостем заходів став Семенов Микола Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач навчально-методичного відділу ЛНУ імені Тараса Шевченка.

   Сьогодення як вимір інформаційного суспільства змінює освітні пріоритети й вимагає надання широкого, швидкого доступу до освітніх ресурсів різної тематики та фахового спрямування. Виходячи з цього, педагогічний колектив спрямовує свою діяльність на реалізацію проблеми створення інформаційного середовища навчального закладу та заходів ІІІ етапу Програми освітньої діяльності щодо пошуку шляхів ефективного входження до світового медіа-простору в умовах удосконалення інформаційного освітнього середовища. Формування якого з метою набуття навичок самостійної пошуково-творчої, науково-дослідної діяльності,використовуючи в якості інструментарію хмарні технології обчислень та формування мотиваційних потреб використання цього середовища усіма учасниками освітнього процесу – головна умова реалізації завдання якісної підготовки висококваліфікованого фахівця, який формує імідж конкурентоспроможного вищого навчального закладу.

   Створення саме такого середовища в коледжі сприяє логічному впорядкуванню інформації, її систематизації і структуруванню, створює передумови для виходу на новий технологічний рівень навчальних технологій, новий рівень одержання наукових знань.  Ключовим напрямом діяльності кожного навчального закладу, який готує фахівців нової генерації, є наукова робота, перш за все викладачів, як запорука якості освіти.

   У навчальному заході працює 3 штатних кандидати наук, 1 викладач готується до захисту дослідження, 4 –  навчаються в аспірантурі. Цього навчального року педагогічний колектив ЛПК взяв участь у конференціях, наукових заходах, семінарах, форумах різних рівнів. Мають публікації 85% педагогів від загального педагогічного контингенту навчального закладу, а у професійному тандемі «викладач-студент» опубліковано 45 матеріалів.

   Першими цього року мали публікації викладачі української  філології, які   взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Іван Франко у творенні української національної ідентичності»;  VIII Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій, де серед 286 робіт із 22 областей України, а також Білорусі, Грузії, Казахстану, Литви, Молдови та Польщі, визначено 105 переможців, які представили найкращі роботи, що презентували результати досліджень сучасного змісту освіти, авторські методики, технології, інноваційні методи та форми роботи, моделі навчального та виховного процесів, управлінської діяльності. Тарарива Л. Ю., к. ф. н. перемогла в номінації «Інновації в організації навчально-виховного процесу».

   Протягом року викладачі нашого коледжу взяли участь у 17 Всеукраїнських, 6 Міжнародних, 3 регіональних конференцій. З них 6 було проведено на базі нашого навчального закладу. За результатами видавничої діяльності протягом 2016-2017 н. р. до репозиторію ЛНУ імені Тараса Шевченка відправлено й завантажено 230 статей, 5 збірників. Підготовлено до подання 15 статей.

   Важливою умовою реалізації засад медіа-освіти у педагогічному коледжі є створення, удосконалення і постійне наповнення його інформаційного простору у мережі Інтернет як запоруки функціонування в умовах інформаційного суспільства.

   Головною складовою інформаційно-освітнього середовища сучасного вишу є єдиний електронний банк навчально-методичних комплексів, у якому представлено розроблені викладачами інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення за всіма дисциплінами та спеціальностями на електронних носіях. Зокрема блогосфера дає нам можливість створювати та використовувати таку базу. 92% викладачів мають власні блоги, наповнені відповідним навчальним контентом.

   Мультимедійні засоби навчання займають особливо важливе місце у розвитку інформаційного суспільства. Крім наповнення інформаційного середовища в блогосфері  матеріалів протягом 2016-2017 н. р. викладачами підготовлено 13 контролюючих програм та 10 електронних посібників. Мережева хмара дозволяє взаємодіяти і вести спільну роботу з надзвичайно широким колом комунікаторів. Системний підхід до залучення медіаосвітнього досвіду дають можливість змінити діяльнісну сферу як студента, так і викладача. Цього року педагогічний колектив долучився до створення офлайн матеріалів. Викладачами коледжу було підготовлено 38 лекцій, загальною кількістю 10 годин 40 хвилин. На закритті Днів науки – 2017 були продемонстровані офлайн матеріали зокрема Цимбал О. В., Осіпова І. В., Пивоварової Г. С.

   Окремою ланкою впровадження Е-навчання стало долучення нашого навчального закладу й до створення курсів на Moodle платформі.  З метою підвищення медіа-грамотності як обов'язкової умови професійного зростання викладачів на базі навчально-методичного кабінету функціонував науково-методичний семінар «Розвиток особистості у сучасному медіа-просторі» (кер. Пивоварова Г. С.). Крім того, 8 викладачів успішно оволодівали дистанційним курсом «Технологія формування та підтримки дистанційних курсів» на базі ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».

   Лисичанський педагогічний коледж долучився до всесвітньої програми eTwinning Plus в Україні – навчальної програми Європейської Комісії з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Проект eTwinning розширює сферу освітніх можливостей для учнів та вчителів, підвищує мотивацію до навчання та ступінь відкритості до Європи.

   Так,  викладач педагогічних дисциплін Ляшенко К. І. та студентки групи 3-БШ Смирнова Ксенія та Буряк Юлія стали учасниками із власним проектом «Сучасна українська естетика». Студенти групи 1-БШ під керівництвом Тарариви Л. Ю. за ініціативу й організацію міжнародного флешмобу «Це наша країна. Це наш світ»  за участю країн: Турція, Греція, Албанія, Італія, Литва, Туніс, Азербайджан  у межах цієї програми отримали знак якості eTwinning.

   Цього навчального року тижневі тренінги за програмою Intel® "Навчання для майбутнього" за останньою версією для  для 20 студентів третіх та четвертих курсів спеціальностей «Фізичне виховання», «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» та «Технологічна освіта» організовані й проведені  викладачами-тьюторами   Демченком П. Є.,  Борисенко Л. Л., Ляшенко К. І.,  Криловою М. О.

  До участі в інтелектуальному Міжнародному конкурсі «50 слів» долучилася студентка 2 курсу спеціальності «Початкова освіта» Горбенко С. під керівництвом Пивоварової Г. С. Із близько тисячі учасників студентка посіла 23 місце.

   Цього року вперше факультетом української філології та соціальних комунікацій ЛНУ організовано регіональний творчий конкурс «Образне слово Луганщини», в якому 1 місце отримав Горячкін А., 3 місце – Гонтаренко І.

   Навчаючись  у  педагогічному коледжі, студенти роблять перші кроки у світ науки. З цією метою на базі навчально-методичної лабораторії коледжу було проведено семінари-практикуми як для викладачів-наукових керівників так і для студентів, залучення яких  до наукової роботи передбачає перш за все навчання елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості через виконання дослідних завдань  при вивченні навчального предмету.

   За програмою Днів науки навчально-методичним кабінетом організовано конкурс пошуково-творчих робіт у межах вивчення навчальної дисципліни для студентів 1-2 курсів. Переможцями стали:

І місце – Гонтаренко Ірина (кер. Тарарива Л. Ю.), Блєдна Олександра, Горбенко Софія (кер. Чурілова В. Є.)

ІІ місце – Сухомліна Анастасія (кер. Бахмет М. Ю.)

ІІІ місце – Лямзіна Людмила (кер. Гречишкіна Т. О.)

У конкурсі-захисті науково-дослідних робіт серед студентів 3-4 курсів перемогу здобули:

І місце – Буряк Юлія, Смірнова Ксенія (кер. Ляшенко К. І.)

ІІ місце – Лопата Дар'я (кер. Мурсамітова І. А.)

ІІІ місце – Степаненко Олена (кер. Ігнатуша А. Л.)

   Невід'ємною складовою формування професійної компетентності майбутніх фахівців є курсове проектування.

   Цього навчального року до участі було подано 14 кращих робіт. Члени конкурсної комісії визначили кращі:

І місце – Шевцова Тетяна (кер. Сергієнко Л. В.)

ІІ місце – Дубіна Карина (кер. Ігнатуша А. Л.)

ІІІ місце – Гарна Ганна (кер. Ляшенко К. І.)

   Цікавим, насиченим, креативним, інноваційним був науковий 2016-2017 рік. Підбиваючи підсумки, ми все-таки не ставимо крапку, адже наукова діяльність продовжується: подано матеріали до участі в IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформаційні технології – 2017» на базі Київського університету імені Бориса Грінченка; ХVІ Всеукраїнській науково-практичній конференції імені Віктора Ужченка «Образне слово Луганщини» на базі ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Запрошуємо до участі у Днях науки – 2018 !

Жалдакова Ю. В.

Похожие новости

Нет комментариев.

Добавить комментарий

Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.

Рейтинги

Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.

Последнее в фотогалерее