Міський голова звітував перед громадою про свою роботу

          ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ про роботу за 2019 рік

                        Шановні лисичане!

     Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова не рідше одного разу на рік звітує про роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.
Діяльність міського голови, міської ради та її виконавчих органів у звітний період були спрямовані на забезпечення нормальної життєдіяльності та розвитку Лисичанська.
Складна соціально-економічна ситуація в країні, політична нестабільність, що триває збройне протистояння в нашому східному регіоні України не може негативно не позначатися і на життя нашого міста, і на роботі міської ради та її виконавчих органів. Крім того, проведена в нашій країні децентралізація, що передбачає передачу повноважень на місця, далеко не завжди підкріплюється передачею громадам відповідних фінансових ресурсів, що несприятливо позначається на місцевих бюджетах, кошти яких можна було б спрямувати на вирішення важливих соціальних проектів.
Разом з тим, спільними зусиллями нам вдається забезпечити реалізацію як власних повноважень місцевого самоврядування, так і делегованих повноважень, визначених українським законодавством.

                         Робота міської ради

      За звітний період з листопада 2018 року по теперішній час проведено 25 сесій міської ради. На розгляд міської ради було внесено 313 проекти, за якими прийнято відповідні рішення.
Особлива увага приділялася вирішенню питань економічного, соціального та культурного розвитку міста. Міською радою за минулий період прийнято 16 міських програм, спрямованих на розвиток різних сфер життєдіяльності міста. Зокрема, затверджено міською радою.
Найбільш значущими на сесіях міської ради розглядалися питання формування та виконання міського бюджету, раціонального використання бюджетних коштів, регулювання земельних відносин та управління комунальним майном, благоустрою міста та розвитку житлово-комунального господарства, функціонування та розвитку систем освіти, охорони здоров'я, культури, тощо.
З метою збереження і розвитку економічного потенціалу і соціальної інфраструктури міста, забезпечення дотримання та захисту прав та законних інтересів громадян, недопущення соціальної напруженості в суспільстві депутатським корпусом Лисичанської міської ради було прийнято і направлено 13 звернень до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів державної виконавчої влади, обласної державної адміністрації з питань, які зачіпають всі сторони життєдіяльності громади міста  та вимагають першочергово розгляду.                   Робота виконавчого комітету міської ради

      За звітний період проведено 37 засідань, на яких прийнято 527 рішень з різних питань життєзабезпечення та розвитку міста.
Хід виконання прийнятих раніше рішень виконавчого комітету контролювався відповідними структурними підрозділами міської ради.
Виконавчий комітет координує роботу 25 виконавчих органів міської ради, 10 з яких є самостійними структурними підрозділами зі статусом юридичної особи. У виконавчих органах міської ради при штатній чисельності 345 одиниці працюють 338 чоловік, з них 265 посадових осіб місцевого самоврядування.

                      Міський бюджет
   
       За 10 місяців 2019 року в загальний фонд бюджету міста надійшло доходів      652,8 млн.грн., в тому числі:
- власних надходжень міського бюджету – 243,8 млн.грн.;
- субвенцій і дотацій з державного і обласного бюджетів – 409,0 млн.грн.;
В спеціальний фонд бюджету надійшло – 19,4 млн.грн., в тому числі: власні надходження бюджетних установ – 16,2 млн.грн., субвенція з обласного бюджету – 3,1 млн.грн., податкові, неподаткові надходження – 0,1 млн.грн.
За 10 місяців 2019 року на видатки по загальному фонду бюджету було направлено 587,3 млн.грн.
В першочерговому порядку фінансувались захищені статті видатків (заробітна плата, енергоносії, продукти харчування, медикаменти).
За рахунок коштів міського бюджету на видатки направлено                                257,2 млн.грн., в тому числі:
- на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ                                                                                                               - 155,9 млн.грн
       Заробітна плата виплачується у повному обсязі у встановлені терміни, прострочена заборгованість відсутня.
-    на енергоносії і комунальні послуги                                           – 23,7 млн.грн.;
-    на продукти харчування і медикаменти                                      – 9,6  млн.грн.;
-    на утримання закладів охорони здоров’я                                   – 23,1 млн.грн.;
-    на соціальний захист                                                                      – 3,6 млн.грн.;
- на видатки житлово-комунального господарства профінансовано                                                                     - 26,9 млн.грн., з яких:
-    на поточний ремонт і утримання доріг                                        – 6,1 млн. грн.;
-    на благоустрій міста                                                                      – 6,9 млн. грн.;
-    на фінансову підтримку комунальних підприємств                 – 13,3  млн.грн.;
-    на обслуговування ліфтів                                                               – 0,3 млн.грн.;
-    на дотацію та субвенцію містам Привіллю, Новодружеську    –  2,6 млн.грн.;
- на інші поточні видатки по утриманню бюджетних установ    – 11,8 млн.грн.
За рахунок субвенцій з державного бюджету профінансовано 330,1 млн.грн., в тому числі:
- на оплату праці педагогічних працівників                                 – 83,6 млн.грн.;
- на оплату праці медичних працівників, поточні видатки закладів охорони здоров’я та лікарські засоби                                                                   – 77,3 млн.грн.;
- на субсидії, пільги, допомогу дітям, сім’ям з дітьми               – 169,2 млн.грн.
За рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) і цільових субвенцій профінансовані капітальні видатки всього на 26,4 млн.грн., з яких направлено:
-    на заклади охорони здоров’я                                                         – 1,2 млн.грн.,
-    на заклади освіти                                                                             – 6,9 млн.грн.,
-    на заклади культури                                                                        – 1,7 млн.грн.,
-    на заклади фізкультури і спорту                                                  – 0,2 млн.грн., 
-    на органи місцевого самоврядування                                           – 0,7 млн.грн.,
-    на житлово-комунальне господарство                                           – 5,7 млн.грн.
-    на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств – 3,9 млн.грн.,
- на капітальний ремонт автодороги по вул. В.Сметаніна             – 2,1 млн.грн.
-    на розробку історико-архітектурного плану м. Лисичанська, придбання відеокамер                                                                                                 –  0,3 млн.грн.;
- на придбання житла дітям-сиротам                                                – 0,8 млн.грн. 
- на виплату грошової компенсації для отримання житла ВПО, які захищали незалежність і територіальну цілісність України                                   – 2,9 млн.грн.                                                
        Виділена субвенція міським радам Привілля та Новодружеська на придбання техніки та капремонт мережі зовнішнього освітлення                            – 1,3 млн.грн.
На реалізацію проектів по капітальному ремонту спортивного залу «Скляр» та на реконструкцію двох Білогорівських водоводів, що здійснюються обласним бюджетом за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, надано співфінансування з міського бюджету на суму 3,3 млн.грн.
За рахунок власних коштів бюджетних установ від надання платних послуг, оренди і спонсорських надходжень спеціального фонду на видатки бюджетних установ направлено 15,6 млн.грн.
Перевиконання планових показників доходної частини бюджету за 1 квартал та 1-е півріччя поточного року дозволило додатковий фінансовий ресурс у сумі                21,1 млн.грн. направити на забезпечення значного обсягу робіт по капітальним ремонтам та на укріплення матеріальної бази установ освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту та на благоустрій і житлово-комунальне господарство міста.

                                  Економічний розвиток і споживчий ринок

         У 2019 році міською радою, її виконавчими органами, підприємствами та організаціями міста, суб'єктами підприємницької діяльності вживалися заходи щодо збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції, підвищення ефективності роботи підприємств, наповнення дохідної частини бюджету, представлення виробників міста на міжнародних та національних виставкових заходах, поліпшення інвестиційної привабливості міста і рівня життя його населення. На сьогоднішній день в місті розроблені та реалізуються 30 місцевих програм розвитку, кожна з яких спрямована на вирішення питань в певній галузі. Значна увага в нашій роботі було приділено вирішенню критичних питань пов’язаних з роботою ЖКГ міста, зокрема сталого водопостачання, та підготовці медичної галузі міста до другого етапу медичної реформи.

         Протягом 2019 року економіка міста за показником реалізованої промислової продукції має зростаючий тренд 14 кварталів поспіль, з сезонними коливаннями. За підсумками ІІ кварталу 2019 року темпи приросту реалізованої промислової продукції становили 120,66% р/р, що є одним з найбільших значень за останні п’ять років.
Середня реалізація промислової продукції підприємств міста за останніх 14 кварталів складає 388 066,9 тис. грн. У ІІ кварталі 2019 року реалізація промислової продукції на 1 мешканця міста (з урахуванням міст Новодружеськ та Привілля) складала 6 875,76 грн. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу у відсотках до всієї реалізованої продукції в Луганській області складає 6,0%.
Складною залишається ситуація на промислових підприємствах міста. Відсутність реальної стратегії розвитку економіки України, згубних дій державних та природних монополістів відносно промисловості Луганщини, зокрема закриття вантажних залізничних станцій та встановлення надвисоких тарифів в енергосфері, дієвих механізмів подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі країни ставить під загрозу саме існування цілих галузей, і, в першу чергу, вугільної. Тому діяльність міської ради в рамках наявних повноважень була спрямована на підтримку підприємств міста, недопущення їх закриття, привернення уваги вищих органів державної влади до проблем розвитку вітчизняної промисловості, підтримки місцевого товаровиробника. Дані питання були, є і залишаються актуальними в роботі міської ради та її виконавчих органів.
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців в м. Лисичанську має тенденцію до зростання. Станом на 01.10.2019 було зареєстровано 5 101 ФОП, що на 310 осіб, або на 6,47% більше ніж на 01.01.2019. Приріст ФОП підприємців у порівнянні з минулорічним показником за аналогічний період склав 417 осіб або 8,09%. Надходження до бюджетів усіх рівнів від фізичних осіб-підприємців за січень-вересень 2019 року у порівняні з січнем-вереснем 2018 року зросли на 27,4%, та склали 37,2 млн грн.

         Міська рада активно співпрацює з великою кількістю міжнародних організацій, таких як Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), ЮНІСЕФ, Норвезька рада у справах біженців, Програма розвитку ООН, GIZ, Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, Міжнародна організація Help Age International, Міжнародна організація з міграції, Британською Радою для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку, МБФ «Карітас Україна». Було проведено 20 зустрічей щодо залучення МТД до фінансування соціальних та інфраструктурних проектів міста. Обсяг технічної допомоги Лисичанській міській раді за 11 міс. 2019 року становив орієнтовно 1,729 млн грн.
На сьогодні загальна кількість суб’єктів господарювання, зареєстрованих на території обслуговуванням м. Лисичанська, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг, складає 1673 суб’єктів господарювання, серед яких 1617 – фізичні особи - підприємці та 56 - юридичні особи. Надходження від зазначених суб’єктів господарювання до зведеного бюджету м. Лисичанська за 10 місяців поточного року становлять 17233 тис. грн., що складає 7,3% від загального обсягу надходжень до бюджету міста.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по місту Лисичанську за 6 місяців 2019 року склав 479,4 млн. грн., що в порівняних цінах на 1,1% більше від обсягу січня – червня 2018 р., питома вага у загальному підсумку по області складає 20,0%.

         На споживчому ринку діють 938 об’єктів з реалізації товарів, надання послуг ресторанного господарства та побутових послуг.
На сучасному етапі розвитку споживчого ринку міста торгівля є найпоширенішим видом економічної діяльності. В місті функціонують 667 підприємств торгівлі торговельною площею 56788,7 м2, з них 5 супермаркетів на 4140,9 м2. Забезпеченість торговими площами на тисячу мешканців становить 510,75 м2, що на 55,7% більше від встановленого нормативу (норматив у середньому складає 328,0 м2).
Мережа закладів ресторанного господарства налічує 93 закладів харчування на 7275 посадкових місць, з них загальнодоступна мережа 61 на 2529 місць. Показник забезпеченості місцями в загальнодоступній мережі ресторанного господарства (кількість місць на одну тис. осіб населення) становить 22,74 місце, що складає 63,2% від встановленого нормативу (36 місць).
Діюча мережа підприємств здатна задовольнити платоспроможний попит населення у продовольчих і непродовольчих товарах, продукції ресторанного господарства та різних побутових послугах.
Незабезпеченість населення деякими групами товарів через стаціонарну мережу компенсуються за рахунок продажу цих товарів на ринках міста. У місті функціонують 10 підприємств ринкового господарства, з них 7 ринків, 3 торговельних майданчиків, на яких облаштовано 1988 та 200 торговельних місць відповідно.

          Мережа підприємств побутового обслуговування налічує 178 підприємств і включає практично весь орієнтовний перелік обов’язкових видів послуг для населення.
Забезпеченість населення міста підприємствами сфери побуту (кількість місць на 10 тис. осіб населення) складає 15,94 одиниць, в т. ч. найбільш розвинуті послуги перукарень – 5,9. При цьому недостатньо розвинуті послуги з ремонту електропобутової техніки (0,98), ремонту радіотелевізійної апаратури (0,27), послуги саун, лазень (0,27).
Так упродовж останніх п’яти років мережа підприємств не лише збережена, а й розширюється. Позитивною динамікою є збільшення кількості об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Найбільші з відкритих об'єктів – це магазини мережевої торгівлі, сучасні кафе, які відповідають вимогам сьогодення, з новими сучасними формами торгівлі та методами обслуговування: магазини «Сім’я», «Міда», «EVA», «Алло», кафе «Даллас», «Grill Pub», салон краси «DIVA», «Fashion» та інші.
У цілому товарна насиченість споживчого ринку продуктами харчування відповідає попиту населення.
На сьогодні скасовано державне регулювання цін на продовольчі товари та послуги на ринках. Проте, з метою аналізу цінової ситуації на продовольчому ринку міста, спеціалістами відділу споживчого ринку проводяться щодекадні моніторинги цінової ситуації на 24 основних видів продовольчих товарів, зокрема на хлібобулочні вироби, крупи, яйця курячі, молоко, овочі тощо. Слід зазначити, що протягом року цінова ситуація в місті відтворювала тенденції, що відбувалися в цілому по Україні. Рівень середніх цін на соціально значущі продукти харчування знаходиться на рівні цін на аналогічні товари у інших міста області.

           Повноважень щодо впливу на формування цінової політики на споживчому ринку міста та здійснення контролю у сфері ціноутворення органи місцевого самоврядування не мають, тому першочерговим завданням щодо подальшого розвитку споживчого ринку, недопущення дестабілізації цінової ситуації залишається підтримка безпосередніх товаровиробників та створення умов для конкуренції.
Місто Лисичанськ не є сільськогосподарським регіоном, тому забезпечення потреб міста у картоплі, овочах, фруктах, продовольчих товарах здійснюється за рахунок їх закупівлі в інших регіонах України. З огляду на це, починаючи з 2010 року у місті започатковано здійснення та відпрацювання системи виїзної торгівлі, яка отримала схвалення та підтримку населення міста. Щорічно проводиться відповідна робота щодо виділення додаткових торговельних місць для реалізації овочів, фруктів, баштанових культур в густонаселених та віддалених районах міста. Проведення зазначених заходів здійснюється виключно з соціальною метою – забезпечити мешканців сільськогосподарською продукцією та продовольчими товарами за доступними цінами безпосередньо поблизу місця проживання в сезон їх масової заготівлі.
З метою ресурсного наповнення споживчого ринку були прийняті рішення від 07.05.2019 №229 «Про організацію сезонної виїзної торгівлі морозивом та безалкогольними напоями на території міста Лисичанська» та рішення від 21.05.2019 №256 «Про організацію виїзної торгівлі овочами, фруктами та баштанними культурами на території м. Лисичанська». Так, за період з 06.06.2019 по 01.11.2019 за оперативними даними населенню міста було реалізовано 493,67 тн. картоплі, овочів та баштанових культур на суму 5318,07 тис. грн. Крім того, протягом року було організовано і проведено тематичні ярмарки-розпродажі пасхальних кулічів від місцевих товаровиробників, новорічних ялинок, святкова торгівля тощо.
Не останнім за рівнем важливості є питання захисту прав споживачів.
Аналізуючи кількість звернень, що надійшли протягом останніх років, слід зазначити, що завдяки кваліфікованому, об’єктивному та своєчасному розгляду звернень споживачів, наданням їм дієвої допомоги у вирішенні проблемних питань, зростає і довіра громадян, тому кількість звернень щорічно збільшується. Динаміка звернень мешканців міста до відділу виглядає таким чином: 2015 рік – 82, 2016 – 86, 2017 – 129, 2018–146.
Протягом 10 місяців 2019 року ради надійшло 115 звернень громадян з питань захисту прав споживачів, з них 38 – письмових, 77 – усних.
За результатами розгляду письмових звернень, понад 60% порушених у зверненнях питань, вирішено на користь споживача. Повернуто коштів за неякісні товари та надані послуги на суму – 30,447 тис. грн., виконано ремонт на суму – 16,200 тис. грн.
За звітний період здійснений великий обсяг роботи, спрямований на підвищення споживчої грамотності населення. Створено відповідний розділ офіційного сайту Лисичанської міської ради, де розміщено основні законодавчі акти у сфері захисту прав споживачів, рекомендації, зразки претензій, з якими мешканці нашого міста мають можливість ознайомитися та скористатися у будь-яких конфліктних ситуаціях, що виникли між ними, як споживачами товарів (робіт, послуг) та суб’єктами господарювання, публікації тематичних статей про можливу небезпеку купівлі неякісних товарів та послуг.
В рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Лисичанською міською радою та Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області на виконання Плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів протягом року було організовано та проведено 7 спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня освіти та поінформованості, як суб’єктів господарювання так і споживачів. Започатковано проведення зустрічей у крупних торговельних центрах з питань дотримання законодавства у сфері захисту прав споживачів.
З метою покращення торговельного і побутового обслуговування населення, попередження порушень прав споживачів, в межах реалізації повноважень відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», посадовими особами відділу споживчого ринку протягом 10 місяців 2019 року було проведено 61 обстеження об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, з них 18 планових та 43 позапланових обстежень суб’єктів господарювання. За невиконання приписів щодо усунення виявлених порушень протягом року було складено 23 протоколи за ст. 155,159 КУпАП, сума штрафів склала 1598,0 грн.

          Однією з проблем у сфері торговельної діяльності є несанкціонована або «стихійна» торгівля. Осередки «стихійної» торгівлі продовжують бути місцями підвищеного ризику, антисанітарії, порушень благоустрою та несплати податків. Виправдань цьому не існує, оскільки легальні міські ринки та торгівельні площадки розміщені вздовж всього міста та мають достатню кількість торгових місць, щоб розмістити на них всіх бажаючих. Середня наповнюваність торгових місць на ринках складає від 10% до 60%.
В місті організовано роботу мобільної групи з проведення заходів щодо виявлення і ліквідації несанкціонованої торгівлі на території міста, до складу якої входять представники виконавчих органів міської ради, контролюючих органів, правоохоронних органів. Під час зазначених рейдів, у межах наданих повноважень, проводиться роз’яснювальна робота щодо неприпустимості здійснення торгівлі у невстановлених місцях, порядку здійснення законної торгової діяльності та адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством. Протягом січня-жовтня 2019 року спеціалістами відділу споживчого ринку разом з правоохоронними та контролюючими органами було проведено 22 рейди щодо запобігання виникненню та ліквідації торгівлі в невстановлених місцях, під час яких спеціалістами відділу споживчого ринку на порушників складено 64 протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП, сума штрафних санкцій склала 33,01 тис. грн.

                             Власність, земельні відносини, будівництво і архітектура

        Основними напрямками роботи по управлінню власністю Лисичанської міської ради є організація роботи з обліку, контролю за рухом, приватизації та передачі в оренду  об’єктів комунальної власності, в тому числі землі.
Своєчасність заходів з оформлення відповідних правочинів та систематичний моніторинг за їх виконанням забезпечує високий рівень показників надходжень до місцевого бюджету.
Використання всіх методів управління комунальним майном за 10 місяців 2019 року забезпечило  поповнення місцевого бюджету на 38 млн.грн.
Постійно проводиться робота з укладання нових договорів, контролю за виконанням їх умов, своєчасного переукладання або пролонгації, із внесення змін в договори в зв’язку зі змінами у нормативно-правових документах та ін.
За звітний період від імені Лисичанської міської ради укладено та зареєстровано 39 договорів оренди землі та 89 додаткових угод щодо подовження терміну оренди землі. Всього за результатами зазначеної договірної роботи надано в оренду 148,84 га земель комунальної власності на підставі 622 договорів оренди
За 10 місяців 2019 року передано в оренду 6 приміщень загальною площею 904,6 кв.м. Для передачі в користування є 76 вільних приміщень загальною площею 10166 кв.м. Всього перебуває в оренді 239 приміщення загальною площею 55075,9 кв.м.
Економічно обґрунтований рівень вартості об’єктів, які передаються в оренду або  підлягають відчуженню, визначається шляхом проведення незалежної оцінки експертами-оцінювачами, відбір яких відбувається на конкурсних засадах.
За звітний період підготовлено та проведено 11 конкурсів з відбору експертів-оцінювачів з метою визначення ринкової вартості 46 об’єктів оренди.
Також проведено 3 конкурси з відбору виконавців землевпорядних робіт для проведення інвентаризації 5 земельних ділянок.
Постійно проводиться робота з реєстрації права комунальної власності на сформовані земельні ділянки. За 10 місяців 2019 року за Лисичанською міською радою зареєстровано право по 40 земельним ділянкам.
Спеціалістами управління власності постійно проводиться робота з обстеження земельних ділянок, які надані в оренду щодо дотримання умов договору оренди землі та правил благоустрою. За результатами складаються відповідні акти обстеження та орендарям направляються листи стосовно вимог з усунення виявлених недоліків.
Для запобігання правопорушенням у сфері земельного законодавства здійснюється співробітництво з правоохоронними та контролюючими органами державної виконавчої влади.
Приділяється увага роботі зі стягнення збитків, спричинених територіальній громаді міста юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, що своєчасно не оформили право землекористування. Комісією з визначення і відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам складено 23 акта на загальну суму 51 тис. грн.
Впродовж 10 місяців 2019 року обстежено 14 тимчасово не зайнятих земельних ділянок садибного типу з метою передачі їх у комунальну власність територіальної громади.
Збільшення ефективності роботи з управління комунальним майном забезпечується завдяки веденню Реєстру об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Лисичанська та організації безпосереднього доступу спеціалістів до Державного земельного кадастру (з правом видачі витягів про земельні ділянки), Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 
Значна увага приділяється роботі з юридичними особами комунальної форми власності, в т.ч. питанню внесення змін до їх Статутів та Положень. Саме ці документи регламентують всі аспекти їх діяльності, в т.ч. майнові відносини, види економічної діяльності, їх повноваження, права та обов'язки. В звітному періоді опрацьовано 12 Статутів.
На цей час продовжується процедура з припинення 3-х юридичних осіб – паспортна служба, архітектурно-планувальне бюро, комунальний ринок. Справа з банкрутства ЛКП «Паспортна служба» знаходиться на розгляді в Господарському суді Луганської області.
Всього управлінням власності з метою захисту прав територіальної громади за звітний період подано 16 позовних заяв, забезпечено представництво міської ради у 115 засіданнях по 23 господарським справам та 16 цивільним. Задоволено 14 позовних заяв, в т.ч. 9 – про стягнення грошових коштів на загальну суму 3,2 млн.грн.
Із дотриманням приписів законодавства про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності завершується підготовка проекту регуляторного акту відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», який вдосконалить механізм відчуження майна в м.Лисичанську.
Спільно з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України вживаються заходи щодо відновлення документів з відчуження об'єктів державної власності, матеріали за якими залишилися на тимчасово окупованих територіях.
В складі комісії спільно з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України виконуються перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів державної власності.
Інформація за всіма напрямками діяльності, в обсягах, визначених законодавством оприлюднюється та регулярно оновлюється у формі відкритих даних на державних веб-порталах відкритих даних, сайті міської ради, веб-порталі електронної системи закупівель.
Значна увага приділяється питанню прийому в комунальну власність об'єктів комунальної та соціальної інфраструктури. З метою захисту інтересів територіальної громади міста управлінням власності спільно з юридичним відділом міської ради та Міським управлінням по надзвичайним ситуаціям докладаються максимальні зусилля для передачі в комунальну власність територіальної громади міста та збереження цільового призначення будівлі пожежного депо, розташованого за адресою: м Лисичанськ, вул. Незалежності, 134-я, яке знаходиться на балансі ВАТ «Лисичанський завод ГТВ».
Дана робота має вкрай важливе значення для забезпечення належного ступеня цивільного захисту населення, об'єктів і територій південної частини міста Лисичанська та Попаснянського району особливо в умовах проведення антитерористичної операції.
У 2019 році фахівцями управління будівництва та архітектури здійснювався технічний нагляд за проведенням робіт з капітального ремонту по 50 об’єктам бюджетних установ. При проведенні безоплатного технічного нагляду економія бюджетних коштів склала 250,711 тис. грн. За рахунок систематичного застосування  ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та регіональних цін на матеріали додатково заощаджено понад 250, 00 тис. грн.
За договорами про тимчасове користування місцем розташування спеціальної рекламної конструкції, яке перебуває у комунальній власності Лисичанської міської ради за період 10 місяців до місцевого бюджету надійшло 211,23680 тис. грн.
Турбуючись про інтереси мешканців територіальної громади, які постраждали в наслідок бойових дій при проведенні антитерористичної операції у м. Лисичанську, спеціалістами управління будівництва та архітектури співпрацюючи з міжнародним благодійним фондом NRC по наданню допомоги будівельними матеріалами мешканцям, будинки яких були пошкодженні, та фінансової допомоги на відбудову повністю зруйнованих будинків приватного сектору, було залучено кошти міжнародного фонду Норвежської ради по справам біженців у розмірі 286,26572 тис. грн.
Відсутність актуальної містобудівної документації – це  основна проблема яка склалася в місті Лисичанську.
Розбудова, розвиток громади, без наявності актуального генерального плану, стратегічної екологічної оцінки не є можливою. А для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, генеральний план та його складові мають визначати режими регулювання забудови з урахуванням історико–архітектурного опорного плану. Його розробка розпочалась у 2018 році і, завдяки актуалізованій у 2018 році картографо-геодезичній основі, стало можливим розпочати 3-й заключний етап з розробки Історико-архітектурного опорного плану м. Лисичанська Луганської області з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів. Проектна документація розроблялась у 2018-2019 роках, на її розроблення з бюджету розвитку міста витрачено 301,8 тис. грн. (з них у 2019 – 173,700 тис. грн.). На даний момент проектна документація знаходиться на затвердженні у Мінкультури.
Сучасна картографічна основа та історико-архітектурний опорний план міста є основою для проектування генерального плану міста та його складових.
Генеральний план є основою для розвитку громади міста.

                  Житлово-комунальне господарство, транспортна і дорожня інфраструктура

       В 2019 році управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на виконання покладених функцій і задач виділено з місцевого бюджету 56,3 млн. грн.:
За 10 місяців 2019 року вже освоєні кошти:
- на утримання та поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення в сумі 3453,9 тис. грн.;
- на утримання доріг та тротуарів 2449,9 тис. грн.,
- на заміну дорожніх знаків 40,0 тис. грн.,
- на утримання світлофорів 245,3 тис. грн.,
- на утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою 2095,3 тис. грн.,
- на капітальний ремонт зелених насаджень – 29,8 тис. грн.;
- на ліквідацію несанкціонованих звалищ – 161,7 тис. грн., за рахунок яких ліквідовано 4 несанкціонованих сміттєзвалища, вивезено 1195 м3 сміття, очищено 7220 м2  території міста.
За 10 місяців поточного року виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг на 30-ти вулицях міста на суму 3943,3 тис. грн. та капітальний ремонт ділянки автодороги по вулиці Героя Радянського Союзу В.Сметаніна на суму 2059,4 тис. грн.
В 2019 році, як і в попередньому, міською радою вжиті заходи щодо поліпшення місць відпочинку городян. З місцевого бюджету були виділені кошти на утримання пляжу на водному об'єкті по вул. Клубна в районі виробництва ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» в сумі 150,0 тис. грн.
Під час виконання заходів з утримання, поточного та капітального ремонту зелених насаджень виконувались роботи з покосу газонів, впорядкування квітників, посадки 96 нових дерев та кущів, видалення та обрізування 175 аварійних дерев.
На виконання Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська, яка передбачає впровадження системи гуманного вилову бездомних тварин на території нашого міста, в 2019 році з місцевого бюджету виділено 199,7 тис. грн. на вилов безпритульних тварин. На сьогоднішній день виловлені і спрямовані в КП Центр поводження з тваринами м. Харків 130 собак.
В межах виділених бюджетних асигнувань у 2019 році був виконаний капітальний ремонт житлового будинку № 7 кв. Східний в м. Лисичанська на суму  727,1 тис.грн. Крім того, проведено капітальний ремонт електромереж 9-ти поверхового будинку № 345 по вул.. ім.. В.Сосюри в м. Лисичанську з установкою по квартирних вузлів обліку електроенергії на суму 1478,6 тис. грн.
Виконуються ремонти  88 пасажирських ліфтів в багатоквартирних будинках на загальну суму 2615,8 тис.грн.
У зв’язку з граничним терміном експлуатації пасажирських ліфтів проведено експертне обстеження 89 ліфтів, загальна сума коштів на дані цілі склала 258,2 тис.грн.
З 2018 року в місті діє Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та громадянами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків. В 2019 році цією Програмою скористались 53 мешканця міста на суму 122,8 тис. грн.
В рамках реалізації Програми міських заходів по роботі з головами будинкових комітетів на 2019 рік 137 головам будинкових комітетів  виплачено разове заохочення в сумі 68,5 тис.грн.
З метою створення належних умов проживання громадян, квартири яких було відключено від мереж централізованого теплопостачання у зв’язку з закриттям котельні «Вугільна», в липні 2019 року була прийнята Програма з надання одноразової грошової допомоги та виплачена така допомога 17 громадянам на суму 127,5 тис. грн.
Протягом останніх трьох років дуже гостро стоїть питання електропостачання системи водопостачання та водовідведення міста, в зв'язку з відключенням ТОВ «ЛЕО» подачі електроенергії на виробничі об'єкти ЛКСП «Лисичанськводоканал».
У зв'язку з новою політикою енергоринку в Україні з 01.01.2019 та  підвищенням тарифів за постачання електроенергії за 2019 рік відбулося 9 відключень від енергопостачання об’єктів ЛКСП «Лисичанськводоканал» за борги ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» та не виконання вимог ТОВ «ЕНЕРА СХІД» щодо попередньої оплати за електроенергію. Основними причинами виникнення заборгованості є зниження реалізації води в умовах відсутності промислових споживачів послуги централізованого водопостачання, постійне зростання вартості електроенергії та зміна умов оплати за її споживання.
З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації та зриву опалювального сезону 2019/2020 р.рр, Лисичанської міської радою в 2019 році виділено 11868,8 тис. грн. фінансової підтримки та 2661,6 тис. грн. на поповнення статутного капіталу ЛКСП Лисичанськводоканал». Крім грошової допомоги для сплати за спожиту електроенергію та погашення заборгованості по заробітній платі, в поточному році з місцевого бюджету ЛКСП Лисичанськводоканал» також виділені кошти на придбання модуля каналопромивочного ШТОРМ в сумі 309,8 тис. грн., на капітальний ремонт покрівель водонасосних станцій «Лисичанська» і «ГТВ» та каналізаційно-насосної станції №10 в сумі 529,1 тис. грн., та вже придбано 6 глибинних погружних насосів на суму 513,0 тис. грн.
Також із місцевого бюджету заплановані кошти співфінансування у 2019 році в сумі 4656,6 тис.грн. (вже профінансовано 3,3 млн.грн) на реалізацію проекту «Реконструкція двох Білогорівських  магістральних водоводів Ду 600мм та Ду 500мм протяжністю 10,8км кожної ділянки», який здійснюється за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Виконання робіт та фінансування проекту проходитиме в два етапи у 2018 та 2019 році.
КП «Лисичанськтепломережа», ЛКСП «Лисичанськводоканал» та житлово-експлуатаційними конторами виконані роботи з підготовки багатоквартирних будинків до опалювального сезону 2018-2019 років.
В межах виконання інвестиційної програми КП «Лисичанськтепломережа» виконана реконструкція котельні ЦТП-1 шляхом заміни  конвективної частини котла ПТВМ-30М, а також виконані роботи на котельні «Пролетарська» по заміні  морально застарілого обладнання на ви-сокоефективні котли KOLBI-850  в кількості  2-х одиниць.
З метою оновлення технічної бази КП «Лисичанськтепломережа» у серпні 2019 року придбано автокран КС-4571BY-C-02.
З 2016 року державний бюджет припинив фінансування компенсації за проїзд пільгових категорій громадян в міському електротранспорті. З огляду на те, що це єдиний вид соціального транспорту доступний незахищеним верствам населення нашого міста, міська рада вже четвертий рік надає фінансову підтримку КП ЛМР «Електроавторанс». У 2019 році з місцевого бюджету виділено кошти на такі витрати в сумі 4812,9 тис. грн.
Підготовлено та направлено на розгляд регіональної комісії з оцінки та забезпечення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку в 2020 році, 3 інвестиційних проекти, на загальну суму 19,8 млн.грн.
Станом на 01.11.2019 року на квартирному обліку при Лисичанській міській раді перебуває 732 сім’ї, з них правом першочергового отримання житла користуються 293 сім’ї, правом позачергового отримання житла – 170 сімей. За звітний період на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, поставлено 67 сімей. Знято з квартирного обліку 71 сім’ю. Відмовлено у постановці на квартирний облік 6 особам.
За звітний період розподілено та надано 35 квартир повторного заселення, з них: 8 квартир надані громадянам, які користуються правом позачергового отримання житла, 12 – правом першочергового отримання житла, 12 – громадянам, які перебувають у загальній черзі, 2 квартири надані як службові, 1 квартира надана як суміжне жиле приміщення в комунальній квартирі. Також розподілено та надано 1 кімнату у гуртожитку комунальної форми власності.
Відділом спільно з управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства та ЖЕКами продовжується інвентаризація житла, в якому тривалий час ніхто не проживає та не сплачує житлово-комунальні послуги, для подальшого прийняття заходів згідно законодавства, тобто розгляд даних питань в судовому порядку. Так, станом на 01.11.2019 у Лисичанському міському суді знаходиться 46 справ щодо визнання наймачів неприватизованих квартир такими, що втратили право користування жилим приміщенням, та 25 справ щодо визнання спадщини відумерлою у випадку відсутності спадкоємців.
Станом на 01.11.2019 року з усього житлового фонду міста, який складає 34674 квартири, приватизовано 31527 квартири, що становить 91% від жилого фонду. В звітному періоді приватизовано 118 квартир.

                                          Охорона здоров’я

       Станом на 01.10.19р. загальна чисельність населення, яке проживає на території міста, становить 111185 чол., у тому числі дітей до 18 років              17011 чол. (2018р. – 112489, в тому числі дітей до 18 років 17448 чол.).
Система охорони здоров'я міста представлена мережею лікувально-профілактичних установ в тому числі:
• Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 фактична потужність – 387 від. (планова – 1025 від.)
• Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 фактична потужність – 342 від. (планова – 550 від.)
• Центральна міська лікарня ім. Титова фактична потужність – 1259 від. (планова – 1330 від.)
• Стоматологічна поліклініка фактична потужність – 245 від. (планова –
70 від.)
Бюджетне фінансування лікування одного хворого в стаціонарних умовах з розрахунку на 1 ліжко/день 480,85 грн., в тому числі на медикаменти – 7,51 грн.; на харчування – 6,07 грн. (за цей же період 2018р. – 330,95 грн., в тому числі на медикаменти – 10,42 грн.; на харчування – 4,14 грн.).
Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню здійснюють 4 лікувально-профілактичних установ з фактичною потужністю 2235 відвідувань в зміну (10 міс. 2018 року – 2695) при плановій потужності 2975 відвідувань в зміну  (10 міс. 2018 р. – 2975).
Медичну допомогу населенню надають 202 лікаря або 18,2 на 10 тис. населення (10 міс. 2018р. – 249 лікарів або 21,94) та 482 середніх спеціалістів
з медичною освітою або 43,35 на 10 тис. населення (10  міс. 2018р. – 639 або 56,0).
Кількість осіб пенсійного віку серед працюючих лікарів становить 49 чол. або 24,3% (10 міс. 2018р. – 84 чол. або 33,7%), а серед молодших спеціалістів з медичною освітою 63 чол. або 13,1% (10  міс. 2018р. – 78 чол. або 12,2%).
У черзі на отримання житла перебуває 3 лікаря і 2 молодших спеціалісти з медичною освітою (10 міс. 2018р. – 3 лікаря і 2 молодших спеціаліста з медичною освітою).
Бюджетне фінансування склало 88891,122 тис. грн. або 93,6% від плану
(10 міс. 2018р. – 105532,259 тис. грн. або 93,25% від плану), що становить
на 1 мешканця 799,48 грн. (10 міс. 2018р. – 938,15 грн.)
Залучено позабюджетних асигнувань 9037,748 тис. грн., що становить  81,29 грн. на 1 мешканця (10 міс. 2018р. – 10734,295 тис. грн. або грн. 195,4 грн. на 1 жителя).

За рахунок усіх джерел фінансування було спрямовано на поліпшення матеріально-технічної бази ЛПУ 5749,1 тис. грн. (за 10 міс. 2018р. – 2241,7 тис. грн.) у тому числі:
-    за рахунок місцевого бюджету 1190,3 тис. грн.;
-    за рахунок державного бюджету 0,00 тис. грн.;
-    за рахунок позабюджетних коштів 4558,8 тис. грн.;
За рахунок позабюджетних коштів придбано 60 одиниць на загальну суму 4392,7 тис. грн.
За рахунок місцевого бюджету придбано 6 одиниць на загальну суму 646,8 тис. грн.
На пологове відділення було придбано 43 одиниці на загальну суму
1399,3 тис. грн.
На капітальний ремонт виділено за рахунок місцевого бюджету 61,976 тис. грн. Виконано ремонт систем водопостачання, водовідведення приміщень І поверху центральної міської поліклініки – 27,72 тис. грн.
Демографічна ситуація дещо погіршилась.
Народжуваність зменшилась на 19,2% і склала 4,2 на 1000 населення  (10 міс. 2018р. – 5,2 на 1000 населення).
Кількість померлих склала 1222 чол., що на 154 чол. менше, ніж за 10 міс. 2018р. (1376 чол.). Показник загальної смертності зменшився на 33,1 % і склав 10,9 на 1000 жителів (10 міс. 2018р. – 16,3).
На диспансерному обліку в ЛПУ знаходиться 2033 (за 10 міс. 2018р. – 2206), з них проліковано амбулаторно 1777 чол. (10 міс. 2018р. – 1781), в стаціонарних умовах – 300 чол. (10 міс. 2018р. – 224 чол.); оздоровлено в санаторно-курортних умовах – 21 чол. (10 міс. 2018р. – 57 чол.).
Витрати на стаціонарне лікування одного ветерана війни з розрахунку на 1 ліжко-день склали 30,92 грн., в тому числі на медикаменти – 14,18 грн.; на харчування – 16,74 грн. (10 міс. 2018р. – 36,85 грн., у т. ч. на медикаменти – 21,04 грн.; на харчування – 15,81 грн.).
На обліку в лікувально-профілактичних установах знаходиться 510 постраждалих в результаті наслідків аварії на ЧАЕС (10 міс. 2018р. – 476 чол.), з них проліковано: в стаціонарних умовах 131 чол. (10 міс. 2018р. – 64 чол.), амбулаторно – 463 чол. (10 міс. 2018р. – 431 чол.), санаторно-курортно оздоровлено – 33 чол. (10 міс. 2018р. – 26 чол.), у реабілітаційних центрах 25 чол. (10 міс. 2018р. – 0 чол.) та в інших закладах – 9 чол. (10 міс. 2018р. – 0 чол.).
Витрати на стаціонарне лікування одного потерпілого в результаті наслідків аварії на ЧАЕС з розрахунку на 1 ліжко-день склали 32,08 грн., у т.ч. на медикаменти – 14,43 грн., на харчування – 17,65 грн. (10 міс. 2018 р. з розрахунку на 1 ліжко-день витрати склали 26,11 грн., у т.ч. на медикаменти – 10,35 грн., на харчування – 15,76 грн.).

                                   Освіта

       Мережа закладів загальної середньої освіти нашого міста складає 15 закладів загальної середньої освіти, багатопрофільні гімназія та ліцей, 2 спеціалізовані школи, навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад «Барвінок»», навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант, в яких навчається 8815 учнів.
На базі шкіл № 14, 26, НВК «Гарант» організовано навчання за формою екстернат для дітей з тимчасово неконтрольованих Україною територій. За цією формою навчання отримували освіту 83 учні, 44 з них – це випускники 9 та 11 класів.
У школах № 2, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 27, НВК «Гарант», функціонують 48 класів з інклюзивним навчанням для 89 дітей з особливими освітніми потребами. Слід зазначити, що кількість таких класів у порівнянні з минулим роком збільшилась на 45%, а кількість учнів на 80%.
Дошкільна освіта в м. Лисичанську представлена 16 закладами дошкільної освіти, з яких 2 – державної форми власності, 14 – комунальної форми власності. У складі КЗ «Лисичанський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад «Барвінок» організовані дві групи для дітей дошкільного віку.
Усього в закладах дошкільної освіти міста функціонують 115 груп; з них 24 - для дітей раннього віку, 91 – для дітей дошкільного віку.
1710 дітей виховується в закладах дошкільної освіти комунальної форми власності, 580 дітей знаходяться в закладах дошкільної освіти державної форми власності.
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної освіти в місті функціонують 12 інклюзивних груп, які відвідують 29 дітей з особливими освітніми потребами.
 В шести закладах дошкільної освіти функціонують 8 спеціалізованих груп для дітей з порушеннями зору (3 групи) та з порушеннями мовлення (5 груп). Всього в спеціальних групах виховується 97 дітей з особливими освітніми потребами.
В шести закладах дошкільної освіти працюють логопедичні пункти.
Концепція «Нова українська школа» реалізується у м. Лисичанськ вже третій рік поспіль. У 2019 році розпочали навчання відповідно до Концепції НУШ 35 перших класів (2 класи з російською мовою навчання та 33 класи з українською мовою навчання). Усього в них навчається 912 дітей (18 з них - за інклюзивною формою навчання).
Триває підготовка педагогічних кадрів для роботи в умовах НУШ: у 2019 році пройшли навчання 18 директорів шкіл та 22 заступники директорів з навчально-виховної роботи; розпочали підвищення кваліфікації 47 вчителів початкових класів та 22 асистенти вчителя.
У 2018-2019 навчальному році 382 випускники 11-х класів державну підсумкову атестацію з усіх предметів складали у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Для цього у місті було організовано роботу 4 пунктів тестування на базі багатопрофільного ліцею, КЗ «Лисичанська спеціалізована школа № 8», НВК «Гарант», загальноосвітньої школи №14. Роботу пунктів тестування забезпечувало 250 підготовлених педагогів.
За результатами ДПА-ЗНО – 2019 кращі результати серед 196 шкіл Луганщини продемонстрували учні гімназії, посівши ІІ рейтингове місце, КЗ «Лисичанська спеціалізована школа № 8» (6 місце), заклад загальної середньої освіти № 7 (10 місце), багатопрофільного ліцею (15 місце).
Банк даних обдарованих дітей закладів освіти нашого міста нараховує 364 учні в інтелектуальній, культурній та спортивній номінаціях.
Учні шкіл міста взяли активну участь у Всеукраїнській олімпіаді з 19 навчальних предметів, продемонструвавши наступні результати:
•    ІІ (міський)  етап  – із 986 учасників  251 учень  посів призові місця;
•    ІІІ (обласний) етап –  99 учасників (46 призових місць);
•    ІV (загальнонаціональний) етап – 8 учасників (одне призове місце).
    За результатами 2018-2019 навчального року в обласному рейтингу команда учнів м. Лисичанська посіла почесне II місце серед міст та районів Луганської області.
У І (міському) етапі конкурсу – захисті науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук взяло участь 25 юних науковців гімназії, ліцею, НВК «Гарант», шкіл № 2, 18. Переможцями II (обласного) етапу конкурсу стали 6 учнів: 4 учні гімназії та 2 учні  ліцею.
Проведено свято нагородження учнів-переможців ІІІ (обласного) та ІV (загальнонаціонального) етапів олімпіад і конкурсів та педагогів, що їх підготували. Грамотами відділу освіти та грошовими преміями, виділеними Лисичанською міською радою на загальну суму 60 тисяч гривень,  нагороджено 56 учнів та 41 педагог.
З січня по травень 2019 року на харчування учнів було витрачено в середньому 5 млн. 468 тис. 101 грн. У вищезазначений період безкоштовним харчуванням були забезпечені в середньому 3692 учні закладів загальної середньої освіти з числа:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей із малозабезпечених сімей;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;
- діти з сімей учасників бойових дій, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції у період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;
- учнів 1-4 класів із сімей, що не отримують  допомогу відповідно до ЗУ «Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
З вересня по січень 2019 року у міському бюджеті також передбачені кошти на безкоштовне харчування у розмірі 4 млн. 380 тис. 480 грн.  Станом на листопад 2019 року безкоштовним харчуванням забезпечені в середньому 3794 учні .
За 9 місяців 2019 року на харчування дітей дошкільного віку витрачені кошти у сумі 3570513,76 грн. Вартість харчування в закладах дошкільної освіти комунальної форми власності складає 20 грн. на день в групах для дітей раннього віку, 30 грн. – в групах для дітей дошкільного віку. Батьки оплачують 50% вартості харчування дітей, 50% - кошти місцевого бюджету. 224 дитини охоплені безкоштовним харчуванням.
Протягом оздоровчої кампанії 2019 року в період з 06.06.2019 по 26.06.2019 року діяли 19 Літніх пришкільних таборів з денним перебуванням, що функціонували при закладах загальної середньої освіти міста. Всього у пришкільних таборах відпочинком охоплено 1600 дітей із числа учнів шкіл міста (22 % від загального числа дітей шкільного віку). У таборах з денним перебуванням було організовано дворазове харчування, вартість харчування однієї дитини на день складала 36 грн. 93 коп. Оздоровлення дітей проводилось за рахунок місцевого бюджету.
Для організації роботи Літніх пришкільних таборів з денним перебуванням витрачено:
-    на організацію харчування 827 232 грн.
-    на дератизацію та дезінсекцію приміщень, придбання медикаментів та канцтоварів 26 304 грн..
У серпні 2019 року 31 дитина з числа дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, були направлені на оздоровлення та відпочинок в  дитячий позаміський заклад «Зоря». Вартість перебування 1 дитини у ньому протягом 21 дня складала 5700 грн. Всього з міського бюджету виділено на придбання путівок 176700 грн.
У 2019 році діяльність педагогічних колективів міста була спрямована на виховання освічених українців, всебічно розвинених, відповідальних громадян і патріотів, здатних до інновацій.
Головні зусилля було зосереджено на формуванні в учнів ключових компетентностей шляхом організації та проведення в школах міста заходів з національно-патріотичного, морально-етичного, превентивного, художньо-естетичного, еколого-натуралістичного та інших напрямків виховання.
На базі комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді» та Центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю протягом року було проведено понад 50 загальноміських виховних заходів, виставок, конкурсів, творчих зустрічей, у яких активну участь взяли учні загальноосвітніх шкіл міста.
У 2019 році в гуртках позашкільних установ гуртковою роботою було охоплено 2635 дітей у 179 гуртках.
Проблемним питанням у 2019 році стала реалізація спільного наказу Міністерства молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2017 № 5232/1746 «Про затвердження Положення про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2018 за № 33/31485, через відсутність у місті спортивного лікаря. До вирішення даного питання учні закладів загальної середньої освіти міста не можуть брати участь у міській спартакіаді школярів та змаганнях зонального та обласного рівнів.
Бюджет галузі «Освіта» (загальний фонд) у 2019 році складав 259 млн. 239 тис. 784 грн., що на 27% більше минулого року. Видатки на оплату праці з нарахуванням  складають 200 млн. 388 тис. 559 грн., що дорівнює 77,3% від загальної суми видатків; на харчування дітей закладів загальної середньої та дошкільної освіти 14 млн. 222 тис. 497 грн. або 5,5%; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 32 млн. 275 тис. 868 грн. або 12,4%; інші видатки складають – 12 млн.352 тис. 860 грн. або 4,8%.
За рахунок місцевого бюджету для закладів дошкільної освіти були придбані: рушники, постільна білизна, матраци на загальну суму 915 тис. 158 грн. Укладені договори на придбання обладнання для харчоблоків закладів загальної середньої та дошкільної освіти на загальну суму 1 млн. 422 тис. 832 грн. (мийки, стелажі, холодильники, плити електричні, пекарські шафи та інше). Завершується процедура відкритих торгів на придбання обладнання та пос

Похожие новости

· Лисичанські депутати відзвітують пере...

· Лисичанський міський голова зустрівся...

· Про результати діяльності спостережно...

· У Лисичанську оцінять роботу по орган...

Последнее в фотогалерее